मंगलवार, 6 मार्च 2012

नाम..

नामपर नामसर नामचर नामखर 
नामभर नाममर नामोखर नामधर
नामखा नामपा नामआ नामजा
नामसा नामका नामभर नामकर
नामचा नामची नामसू नामभू
नामतू नामऊ नामफर नामतर
नामधा नामदान नाबदान नामपर  
नामकी नामड़ा नामजी नाममर 
नामगा नामरो नामपोछ नामदो 
नामधो नामगू नामधाम नामसो।